PHÒNG SINH VIÊN VỤ

Nhiệm vụ


Phòng Sinh viên vụ hỗ trợ giúp đỡ sinh viên đạt được những mục tiêu trong học tập và tăng cường khả năng phát triển tư duy và xã hội của sinh viên thông qua những chương trình và dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích sinh viên phát triển khả năng lãnh đạo, tự học và trở thành những công dân tốt.

Phòng Sinh viên vụ hỗ trợ cho những sứ mệnh học thuật của TTU, giúp đỡ sinh viên thấu hiểu quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như đảm bảo sinh viên được hỗ trợ tất cả những gì cần thiết để đạt được thành công tại TTU và trong cộng đồng.

Phòng Sinh viên vụ cố gắng tạo môi trường lành mạnh, an toàn và hiệu quả cho mọi sinh viên, cũng như đáp ứng những nhu cầu của sinh viên.

Chiến lược


Tạo dựng môi trường khích lệ và hỗ trợ nhất để tăng cường sự phát triển cá nhân, thành tích học tập và chuẩn bị nghề nghiệp cho tất cả sinh viên.

Khích lệ sinh viên tích cực trong quá trình phát triển bản thân thông qua việc tham gia vào các hoạt động cả trong và ngoài lớp học.

Thực hiện thành công nhiệm vụ của Phòng Sinh viên vụ trong sứ mệnh tổng thể của TTU về chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp để tham gia và lãnh đạo trong một xã hội toàn cầu ngày càng đa dạng và phức tạp.

Đại học Tân Tạo
Đường đến đỉnh cao vinh quang

SINH VIÊN NỔI BẬT