TÒA NHÀ GILLIS 4 - GILLIS BUILDING 4

Phòng Sinh viên vụ hỗ trợ, giúp đỡ các sinh viên đạt được những mục tiêu học thuật và tăng cường khả năng phát triển tư duy và xã hội của mình thông qua những chương trình và dịch vụ. Chúng tôi mong muốn phát triển khả năng lãnh đạo, tự học và trở thành những công dân tốt của sinh viên.

Phòng Sinh viên vụ hỗ trợ cho những sứ mệnh học thuật của TTU, giúp đỡ sinh viên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như đảm bảo sinh viên được hỗ trợ tất cả những gì cần thiết để thành công tại TTU và trong cộng đồng.

Chúng tôi cố gắng tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho mỗi sinh viên cũng như phản hồi lại những nhu cầu cần thiết nhất của sinh viên.

Mục tiêu:

  • Tạo dựng môi trường khuyến khích và hỗ trợ nhất để gia tăng sự phát triển cá nhân, sự đạt được về học vấn và chuẩn bị nghề nghiệp cho tất cả sinh viên.
  • Cam kết: Sinh viên hoàn toàn có được sự hỗ trợ trong quá trình phát triển toàn diện bản thân thông qua những hoạt động trong và ngoài lớp học.
  • Thực hiện thành công nghĩa vụ của mình trong sứ mệnh cao cả của TTU để đào tạo sinh viên có khả năng tham gia và lãnh đạo trong xã hội toàn cầu hóa đa dạng và phức tạp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: Những chương trình cư trú , dịch vụ sinh viên, hoạt động sinh viên cho sinh viên.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại: Phòng 006, tòa nhà Gillis

Đại Học Tân Tạo
Đường đến đỉnh cao vinh quang

SINH VIÊN NỔI BẬT